ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9 แห่ง

ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี นายสาโรจน์ อนันตอวยพร ประธานคณาจารย์ฯ และคณะ
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อขับเคลื่อน “บทบาทสภาคณาจารย์ฯ กับการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล” และ”สิทธิประโยชน์ของบุคคลากรหน้าที่สภาคณาจารย์”

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9 แห่ง และสภาเทคโนโลยีปทุมวัน
การประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมภาณุรังษีบอลล์รูม รร.รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ
พฤษภาคม 6, 2022

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9 แห่ง

มกราคม 12, 2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปร […]
มกราคม 12, 2022

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจ […]
มกราคม 12, 2022

สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นทุกๆท่าน

สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแ […]
มกราคม 6, 2022

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดี