ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560
21 June 2017

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Comments are closed.