สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติ จุ้ยกำจร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์