ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

ขอเชิญร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล
20 September 2011
เว็บไซต์และเฟสบุ้คเพจใหม่
20 July 2013

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมีดังนี้

  1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา
  2. รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ ผศ. เมธา ศิริกูล
  3. รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร. วันชัย ทรัพย์สิงห์
  4. เลขาธิการได้แก่ ผศ. บดินทร์ชาติ สุขบท

ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการที่ได้รับเลือกทุกท่าน

jutharat-saridara

ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ศริดารา

Comments are closed.