การประชุมกลุ่มย่อยของฝ่ายแผน

บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยของฝ่ายแผนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี2553 – 2556 รองประธานฯ ดร. เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ, ดร.วันชัย ทรัพย์สิง และ อ.นงลักษณ์ พรมทอง ร่วมหารือโดยขอความอนุเคราะห์จากกองนโยบายและแผน ช่วยกันทำงานจนดึกดื่นค่อนคืน

Continue reading

สัมมนาและศึกษาดูงาน 6-7 ส.ค. 2553

ภาพกิจกรรม โครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี 6-7 สิงหาคม 2553

Continue reading

ประชุมเตรียมงานสัมมนาศึกษาดูงาน

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดงานสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกรรมการ สภาคณาจารย์และบุคลากรของมทร.ธัญบุรี ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการชั้น 4 ตึกอธิการบดี

Continue reading

การแข่งขันกีฬา 6 สถาบัน ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬา ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๑๐ “ ไทเกอร์เกมส์ ” ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทองรับถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬากอล์ฟ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมเป็นนักกีฬาด้วยเช่นกัน

Continue reading

Load more